Bestuiving

In de periode april/mei reizen we voor de bestuiving naar het fruit. Waar fruit geteeld wordt, is een natuurlijke populatie aan bestuivende insecten, zoals solitaire wilde bijen en hommels aanwezig. Deze populatie kan zeer wisselend zijn door o.a. strenge winters en het gebruik van gewasbeschermings-middelen. Door voldoende bijenkasten in een boomgaard te plaatsen zijn er op elk moment voldoende bijen aanwezig om een goede bestuiving en daardoor een goede vruchtzetting te bewerkstelligen.

Voor de bestuiving maken we gebruik van de meest recente bestuivingregeling van de Imkersbond ABTB.  Als u voor bestuiving gebruik wilt maken van onze volken kunt u contact met ons opnemen.Comments